کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 7
1. تبیین اهمیّت جنبه‌های بلاغی در تصحیح متون (با تکیه بر صنعت ایهام)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

یاسر دالوند؛ مجید عزیزی


2. ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ محمد جواد مهدوی؛ میلاد نویدپور


3. معانی نحو، اساس بلاغت در سیرالملوک نظام‌المک (تبیین غلبة معانی نحو بر بیان و بدیع در شکل‌گیری نظام بلاغی سیرالملوک)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

محمدامین زمان وزیری؛ محمد غلامرضایی؛ قدرت الله طاهری


4. مفهومِ بلاغیِ «تأکید و تشخّص» در ترکیبات آثار سعدی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-134

فرهاد محمدی


5. نسبت تألیفات بلاغی شرف‌الدین رامی با اشعار سبک عراقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-158

ناصر محسنی‌نیا؛ مجاهد غلامی


6. تحلیل بن‌مایه‌های استفهام‌ در دیوان ناصرخسرو

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-154

ناصر نیکوبخت؛ مجید هوشنگی


7. بحثی دربارة «حصر و قصر» در بلاغت فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-109

احمد گلی