نویسنده = فاطمه مدرسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسۀ سه ترجمۀ کُردی رباعیات خیام

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

حسن آرم کان؛ فاطمه مدرسی


2. معرفت شهودی در کلام شمس تبریزی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-89

فاطمه مدرسی