کلیدواژه‌ها = سبک هندی
تعداد مقالات: 5
1. جمال‌شناسی اغراق در سبک هندی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

محمود فتوحی


2. «عناصر مضمون آفرین در پنجاه غزل برگزیده از بیدل‌«

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-68

زهرا پیرحیاتی؛ احمد .تمیم داری


3. تأثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-139

محمّدامیر مشهدی


4. بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 113-132

عباسعلی وفایی؛ سیده کوثر رهبان


5. چهار فرضیه در علل نبودِ تفکر بنیادین در شعر سبک هندی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-96

قدرت‌اله طاهری