کلیدواژه‌ها = زبان‏‏شناسی نظام‏‏مند نقش‌‏‏‌گرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی گفتمان «مقامات» مشایخ صوفیه

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-97

فرزان سجودی؛ زینب اکبری اکبری