تماس با ما

خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

سردبیر: دکتر ابوالقاسم رادفر

جانشین سردبیر: دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

معاون سردبیر:دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

مدیرداخلی: ناهید فتحی

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419

نشانی پست الکترونیک: kohanname@gmail.com

 

 


CAPTCHA Image