اخبار و اعلانات

انتخاب مقاله کهن نامه ادب پارسی در جشنواره نقد کتاب

در آیین اختتامیه‌ی هفدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی «نقد کتاب» در  حوزه  متون کهن مقاله   «بازخوانی ویراست حدیقة سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی»،با نویسندگی آقای دکتر  وحید عیدگاه طرقبه‌­ای،چاپ شده در نشریه  کهن‌نامه‌ی ادب فارسی، ش1، بهار و تابستان 1398. به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد  لینک خبر

مطالعه بیشتر

اعتبار نشریه در سال 98

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.

مطالعه بیشتر

اعتبار نشریه

این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ  103360 /3 و تاریخ 1391/4/21 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیک مقاله

 انتشار الکترونیک مقاله

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ کهن نامه ادب پارسی براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم (آیین نامه سال 1401 وزارت عتف)و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:1. هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.( برای برای داوری هر مقالۀ ارسالی مبلغ 200هزار تومان ...

مطالعه بیشتر