کهن نامه ادب پارسی  ، یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است

 • محل چاپ: ایران، تهران
 • ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی
 • حوزۀ تخصصی: ادبیات فارسی
 • اعتبار مجله: علمی‌پژوهشی (مشاهده جزئیات)
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: دو فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهده جزئیات)
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس (مشاهده جزئیات)
 • زمان داوری: سه تا شش‌ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 31%
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن )
 • نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)
 • رتبه مجله: [1398] ب و [1399] ب
 • وضعیت درISC  : کیفیت Q3( جزء نشریات هسته)
 • پست‌الکترونیکkohanname@gmail.com
 • شماره مستقیم :021-88619265 (روزهای سه شنبه  - ساعت 11 الی 13)

 * این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1399، حائز رتبه «ب»  علمی – پژوهشی است.

 * بر اساس مادۀ 6 آیین نامۀ ابلاغی، مورخ اردیبهشت 1398 کمیسیون نشریات وزارت عتف، سیاست های زیر در این مجله اعمال می شود:

1. عنوان نشریه، «مجله علمی کهن نامه ادب پارسی» است.

2. نوع مقاله(علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و علمی- مروری) در مرحلۀ داوری تعیین و همراه با نتایج داوری به نویسنده اعلام می شود.

3. پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله(علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- مروری) در صفحۀ اول هر مقاله درج می شود.

4. داوری اولیۀ همۀ مقالات زیر نظر شورای سردبیری انجام می شود.

5. تکمیل و ارسال فرمتعهد و تعارض منافع  توسط نویسنده به هنگام ارسال مقاله الزامی است .( برای دریافت فرم ها اینجا را کلیک کنید)

6.ه. نویسنده متعهد است در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نماید.

    

تذکرات مهم:

 1. خواهشمندیم جهت پی‌گیری وضعیت مقاله خود، از طریق ایمیل نشریه kohanname@gmail.com اقدام و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید. 
 2. لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت‌نام نمایید.

3. راهنمای استفاده از سامانه

4. کاربران محترم توجه داشته باشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. تمام مراحل را طی نمایید و در پایان باید صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده شود ( برای مشاهده نمونه اینجا کلیک کنید)

 5. در مرحله آخر ارسال مقاله، توجه داشته باشید که حتما از منوی نوع مقاله ، فایل اصلی مقاله را انتخاب کنید، تا مراحل ارسال کامل شود.(برای مشاهده تصویر نمونه اینجا کلیک کنید)

 6.   شیوه نامه

7. در زمان مراجعه به سامانه جهت بازنگری مقاله،  با کلیک بر روی کد مقاله به صفحه بازنگری هدایت خواهید شد .

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، پاییز و زمستان 1400 

4. تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

10.30465/cpl.2022.5899

فریده طهماسی سرقلی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد


13. کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

10.30465/cpl.2022.6596

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی


ابر واژگان