درباره نشریه

درباره نشریه

            نشریه کهن نامه ادب پارسی  از بهار و تابستان  سال 89 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه ادبیات کهن فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده ادبیات )منتشر شده و در تاریخ 21/4/91موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره 103360/ 3  ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد .این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد.

این نشریه از ابتدای فعالیت (بهار 89 ) تا انتهای سال 91(زمستان 91) در قالب دو فصلنامه منتشر میشد . از بهار سال 92 تا پاییز 96 به صورت فصلنامه منتشر میشد . و از پاییز و زمستان 96 با مجوز کمیسیون نشریات مجددا فعالیت خود را به صورت دو فصلنامه ادامه داده است . 

همچنین  «نشریه کهن نامه ادب پارسی » جزو مجلات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شناخته شده است. 

 * این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1399، حائز رتبه «ب»  علمی – پژوهشی است.

 * بر اساس مادۀ 6 آیین نامۀ ابلاغی، مورخ اردیبهشت 1398 کمیسیون نشریات وزارت عتف، سیاست های زیر در این مجله اعمال می شود:

1. عنوان نشریه، «مجله علمی کهن نامه ادب پارسی» است.

2. نوع مقاله(علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و علمی- مروری) در مرحلۀ داوری تعیین و همراه با نتایج داوری به نویسنده اعلام می شود.

3. پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله(علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- مروری) در صفحۀ اول هر مقاله درج می شود.

4. داوری اولیۀ همۀ مقالات زیر نظر شورای سردبیری انجام می شود.

5. تکمیل و ارسال فرمتعهد و تعارض منافع  توسط نویسنده به هنگام ارسال مقاله الزامی است .( برای دریافت فرم ها اینجا را کلیک کنید)

6.ه. نویسنده متعهد است در صورت داشتن حامی مالی و یا معنوی حتما در متن مقاله و تعهد نامه درج نماید.

    

 

مقاله های این مجله بیشتر در محور عناوین و موضوعات زیر ارائه می شود:

-         نگرشی تازه در جهت تبیین و تفسیر آثار منظوم و منثور کهن فارسی

-         توصیف و تحلیل در حوزه تصحیح متون کهن و نسخه شناسی آثار ادبی

-         نقد و تحلیل متون کهن با رویکردی خاص و سبک شناسی ارزشمند آثار ادبی

-         مطالعه تطبیقی متون کهن با بهره گیری از دستاوردهای تازه در حوزه ادبیات تطبیقی

-         تبیین جایگاه ادب کهن پارسی در ادبیات جهان

-         استخراج و تحلیل دیدگاهها و نظریه های بومی در متون بلاغی و رساله های کهن فارسی

-         کاربست نظریه ها و رویکردهای خاص در بازخوانی متون کهن فارسی

-         معرفی فعالیت ها و پژوهش های محققان خارجی در مورد ادبیات و آثار کهن فارسی