انتخاب مقاله کهن نامه ادب پارسی در جشنواره نقد کتاب

در آیین اختتامیه‌ی هفدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی «نقد کتاب» در  حوزه  متون کهن مقاله   «بازخوانی ویراست حدیقة سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی»،با نویسندگی آقای دکتر  وحید عیدگاه طرقبه‌­ای،چاپ شده در نشریه  کهن‌نامه‌ی ادب فارسی، ش1، بهار و تابستان 1398. به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد 

لینک خبر