چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادادبیات پژوهشگاه علوم انسانی

2 دانشجوی دکتری ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

از هنـــر آیینة‌‌ مقدار هرکس روشن است


 


رشتة‌‌ شمع است بیـدل موج جوهر تیغ را

تصحیح متون همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و محققان و مصححان توجه ویژه‌‌ای به آن مبذول داشته‌‌اند. بدیهی است که امر تصحیح، همانند دیگر علوم، دانش‌‌هایی را می‌‌طلبد که بدون دست‌‌یابی بدان‌‌ها، نیل به تصحیحی علمی متعذر می‌‌نماید. در این مجال، سعی بر آن است که به شیوه‌‌ای علمی، تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند را نقد و ارزیابی کنیم. در این تصحیح، اصول و موازین علمی رعایت نشده و اشتباهاتی از قبیل گزاره‌‌های نادرست، جمله‌‌های نامفهوم، و تناقض در جملات سراسر مقدمه را فرا گرفته است. ایرادهای وزنی، یک‌دست نبودن نوشتار کلمات، اشتباهات نوشتاری، و سرهم نوشتن کلمات مرکب متنِ تصحیح را دربر گرفته است. انتشارات نگاه این کتاب را در 1386 در دو مجلد به چاپ رسانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dead Lamps: A Review of the Edition of the Divan of Bidel-e Dehlavi by Akbar Behdarvand

نویسندگان [English]

  • Abolqasem Radfar 1
  • Hiva Hasanpoor 2
1 Professor of Persian Language and Literature at the Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Ph.D Candidate in Persian Language and Literature at the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Edition of texts has always been of a special significance and the focus of many scholars and editors. It is crystal clear that editing, like other sciences, requires a knowledge without which it is impossible to do a scientific work of edition. The present paper aims to review Akbar Behdarvand’s edition of the Divan of Bidel using a scientific method. The scientific principles of editing are neglected in this edition. The preface is filled with mistakes like wrong structures, ambiguous statements and contradictory sentences. The edited text is full of rhythmic errors, incoherent writing style, wrong spellings, and joint compound words. This book was published in 2007 by Negah Publication in two volumes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divan of Bidel-e Dehlavi
  • Akbar Behdarvand
  • Edition
  • Review
منابع
بیدل دهلوی (1371). دیوان بیدل دهلوی، به تصحیح خال‌محمد خسته و خلیل‌الله خلیلی، با اهتمام حسین آهی، تهران: فروغی.
بیدل دهلوی (1386). دیوان بیدل دهلوی، به تصحیح اکبر بهداروند، تهران: نگاه.
بیهقی، ابوالفضل (1384). تاریخ بیهقی، به تصحیح علی‌اکبر فیاض، تهران: علم.
حافظ، شمس‌‌الدین محمد (1362). دیوان، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران: خوارزمی.
درگاهی، محمود (1377). نقد شعر در ایران، بررسی شیوه‌‌های نقد ادبی در ایران از آغاز تا عصر جامی، تهران: امیرکبیر.
زرین‌‌کوب، عبدالحسین (1361). نقد ادبی، جست‌وجو در اصول و روش‌ها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان، ج 1 و 2، تهران: امیرکبیر.
شایگان‌‌فر، حمیدرضا (1386). نقد ادبی، معرفی مکاتب نقد همراه با نقد و تحلیل شواهد و متونی از ادب فارسی، تهران: دستان.
شمیسا، سیروس (1385). سبک‌شناسی شعر، تهران: میترا.
مختاری، عثمان (1382). دیوان، به تصحیح جلال‌‌الدین همایی، تهران: علمی و فرهنگی.
مولوی، مولانا جلال‌‌الدین (1378). غزلیات شمس تبریزی، مقدمه و گزینش و تفسیر محمد‌رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.