درآمدی بر مطالعات مولانا و شمس پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

جایگاه بلند و رفیع مولانا و شمس در عرصۀ ادب و عرفان از گذشته­های دور تا امروز در ایران و برخی کشورهای جهان به ویژه سرزمین­های آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و ... گسترش و پیشرفت فراوان داشته است. وجود آثار و ترجمه­های فراهم آمده در کارنامۀ شمس­پژوهی و پژوهش­ در آثار و افکار مولانا و تهیّه و تدوین کتابشناسی­ها در این خصوص، به ویژه شهرتی که شمس در دهه­های اخیر پیدا کرده، این امر را ثابت می­کند.از طرفی، از آنجایی که ابعاد شخصیتی و ارزش والای اندیشه و جهان­بینی مولانا و شمس بسیار گسترده و دایرۀ اطلاعات و منابع و مآخذ دربارۀ آنان زیاد است، از این رو بهتر آن دیدم که فقط در حوزۀ زبان انگلیسی -آن هم در حدّ اختصار- بدین موضوع بپردازم و مقالۀ کوتاهی بنویسم تا ان­شاءالله در فرصت­های دیگر بدین مهّم پرداخته که تا حدودی حق مطلب ادا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.

-        آیینۀ آفتاب حضور شخصیت و آثار مولانا در غرب، 1388، امیرعلی نجومیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، صص35-88.
-        ادبیات کلاسیک فارسی، 1985/ ترجمه فارسی 1371، آرتورجان آربرری، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی چاپ اول.
-        تصوف اسلامی و رابطۀ انسان و خدا، 1383، نیکلسون، ترجمه محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن.
-        خلاصه مقالات کنگره شمس تبریزی، 1377، آذربایجان غربی-خوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ادارۀ کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، خلاصه مقالۀ محمّد دامادی، «شمس کیست و دیدگاه­های فرهنگ عرفانی­اش چیست؟»، صص 29-30.
-        زبان فارسی در جهان(انگلستان)، 1375، ج 1، با همکاری کیومرث امیری و دیگران، تهران، دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج.
-        «عالم شکرستان شد»، 1378، سید جعفر حمیدیدر: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی، گردآورنده وحید آخرت­دوست، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، صص219-226.
-        «مثنوی معنوی و نیکلسون»، 1349، جواد سلماسی­زاده،  نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش 22، صص 208-215.
-        مجموعه مقالات فروزانفر، 1382، بدیع­الزمان فروزانفر، به کوشش عنایت­الله مجیدی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-        مناقب­العارفین، 1362، شمس­الدین احمد افلاکی،  به کوشش تحسین یازیچی، تهران، دنیای کتاب.
-        مولوی(دیروز و امروز، شرق و غرب)، 1383، فرانکلین دی­لوئیس، ترجمۀ فرهاد فرهمندفر، تهران، انتشارات ثالث.