شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با ملاحظه و بررسی تطبیقی مثنوی معنوی و دیوان شمس، اندیشه‌ها و مضامین مشترکی در این دو اثر عظیم ادبی دیده می‌شود. برخی از این اندیشه‌های مشترک، در دیوان شمس به‌اجمال و ابهام و در مثنوی مشروح و با‌ روشنی بیش‌تر آمده است. از این‌رو، مقایسة این دو اثر بزرگ و یافتن مطالب و نکات مشترک آن‌ها می‌تواند در برطرف‌کردن ابهام ابیاتی از دیوان شمس نیز مؤثر افتد. در مقالة‌ حاضر، علاوه بر جست‌وجوی اندیشه‌های مشترک در این دو کتاب، سعی شده برای برخی ابیات دیوان شمس، با استشهاد از مثنوی، توضیحات روشنی عرضه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Some Verses of Dvn-e Šhams Based on Masnavi-ye Ma'navi

نویسندگان [English]

  • Taqi Pournamdariyan 1
  • Mohammad Hani Mollazadeh 2
1 Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Student of Ph.D. Persian Languages and Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

With considering and comparative study of Dvn-e Šhams and Masnavi-ye Ma'navi
common thoughts and contents can be seen at both of these magnum opuses. Some of
these common thoughts have been come in summary and obscurity at Dvn-e Šhams
and very detailed and clear at Masnavi-ye Ma'navi. Therefore comparing and collating
these two opus magnums and applying their common points is effective at removing the
poetical obscurities of Dvn-e Šhams.
This article is searching the common ideas of these two masterpieces and is trying to
present explanations for some of the verses of Dvn-e Šhams by calling Masnavi in
evidence, at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masnavi-ye Ma'navi
  • Dvn-e Šhams
  • comparison
  • collation
  • description of ambiguouses