شاعران زن در سفینة تبریز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از نگارش مقالة حاضر، بررسی نسخة خطی منحصربه‌فرد خلاصۀ‌الاشعار بخش 133 سفینة تبریز، گردآوردة ابوالمجد محمّد ‌بن مسعود تبریزی، برای شناخت و حضور زنان شاعر در تاریخ ادبی ایران است. این جُنگ در معرفی رباعی‌سرایان حوزة جغرافیایی شمال غرب ایران و در فاصلة سدة پنجم تا هفتم هجری قمری منبعی ارزشمند است. در این پژوهش، که با رویکردی مقایسه‌ای و از دیدگاهی تاریخی در حوزة ادبیات زنان انجام شد، دو جُنگ نزهۀ‌المجالس و خلاصۀ‌الاشعار فی الرباعیات بررسی و شباهت‌ها و تفاوت‌های هر دو کتاب از نظر حضور زن در ادبیات و در تذکره‌های نخستین مورد مطالعه قرار گرفت.
در این مقاله، تأثیر ساختار جامعه، مسائل فرامتنی، تفاوت‌های جنسیتی، وضعیت نابرابر و کیفیت آثار هنری شاعران در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Persian Poetesses in Safineh Tabriz

نویسنده [English]

  • Rohangiz Karachi
Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The Purpose of writing this article is to investigate the specific manuscript
Kholasatolashaar one of the Safineh Tabriz section, collected by Abolmajd Mohammad
ibn Masoud , To study Presence of Poetesses in the history of Persian literature.
This anthology is valuable Source same as Nozhatolmajales. I have Compare these
two anthology to introduce former Poetesses from the earliest time of Persian literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetesses
  • Kholasatolashaar
  • SafinehTabriz
  • Quatrain
  • Manuscript