پیوند اندیشه و کلام مولوی با معارف و تعالیم صوفیان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مولوی در کنار مطالعۀ دقیق و پیوستۀ قرآن مجید، تفسیرها و صحاح حدیث و تأمل در آنها، به معارف، احوال و آداب خاص صوفیان نیز توجّه کامل داشته و کتاب‌ها و مقالات آنان را مشتاقانه و با دقت می‌خوانده است. از این رو مبادی تصوّف و افکار و کلام مشایخ صوفی را باید بتوان در مثنوی معنوی جست‌وجو کرد و میزان و چگونگی اقتباس مولانا‌جلال‌الدین بلخی را از متصوّفه بازشناخت. مقالۀ حاضر
ـ که در آن ارتباط اندیشه و کلام مولانا در مثنوی معنوی با آموزه‌ها و معارف اهل تصوّف نشان داده می‌شود‌ ـ موردِ تحقیق در این زمینه است و از آن، فایده و اعتبار پژوهش‌های تازه و دقیق‌تر دراین‌باره به‌اجمال اشاره می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Connection Between Molavi's Thought and Speech with Sufist Wisdom and Doctrine

نویسنده [English]

  • Amir Davarpanah
PHD. Student of Persian language and literature at Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In addition to Quran, interpretations and vatical traditions, Mawlana carefully studied Sufi sheiks' books and discourse. Therefore we have to search principles of Sufism in Masnavi-ye Manavi in order to understand the amount of his adaptations. This article presents connection of Mawlana's thought and speech to teachings of Sufi sheiks and point out that it is necessary to do more research on this topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlana
  • Sufism
  • Masnavi Manavi
  • Sheikhs
  • Sufi
  • mysticism
  • Mowlavi