زبان از دیدگاه عطّار

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

مربی پژوهشی وعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان مهم‏ترین وسیلة ارتباطى بین انسان‏ها است. شاعران و نویسندگان نیز براى بیان احساس خویش و درمیان‌نهادن آن با دیگران، از همین زبان بهره مى‏جویند. از این نظر، به مقولة زبان از دیدگاه عطار پرداخته شد تا شاید بتوان دانست که از نظر عطار زبان چیست و چه کاربردهایى دارد و طریقة درست بهره‏گیرى از آن کدام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A’ttār’s View of Language

نویسنده [English]

  • Forough Soltaniyeh
Research Instructor, Scientific Board Member at Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Language is the most important communication tool between human beings. Poets and writers use the same tool in order to communicate their feelings. Based on this point of view, I tried to explain what A’ttar thought about language, its applications and how to use it properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • different types of language
  • condition of speaker and listener
  • duties of the poet
  • responsibility of the teller
  • weaknesses of language
  • silence