بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بیدل دهلوی از شاعرانی است که شگرد سبکی و زبانی خاص خود را دارد. وی در مواردی با شکستن معیارهای مرسوم و با دور شدن از اصول حاکم شعر، زبانی متفاوت عرضه می‌دارد. هنجارگریزی‌های صرفی و نحوی او در غزلیاتش جالب توجه، بررسی هر یک آنها بیانگر خلاقیت زبانی و ادبی او است و این شگردها در‌کنار دیگر تصاویر شاعرانه شعر او را تخیلی‌تر نهاده است. در این مقاله سعی شده است به ساختارهای جدید نحوی در اشعار بیدل اشاره شود؛ ساختارهایی که زبان‌پژوهان، کمتر به‌آنها توجه کرده‌اند و علی‌رغم نظر برخی که هنجارگریزی را در محتوا بی‌تأثیر می‌دانند، با ارائة نمونه‌هایی، تأثیر این نوع هنجارگریزی در ادبی‌کردن زبان اثبات و مزان دخالت آن نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Some Syntactic Techniques Used in the Sonnets’ of Bidel Dehlavi

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Vafaie 1
  • Seyyedeh Kosar Rahban 2
1 Associate Professor at Allameh Tabatabi University
2 M.A. of Persian Language and Literature
چکیده [English]

Bidel Dehlavi is one of the poets whose stylistic and linguistic techniques are unique. In some cases, he presents a different genre by breaking the customary norms and deviating from the principles governing poetry. In his sonnets, the syntactic and grammatical deviations are interesting and the examination of each of them manifests his linguistic and literary creativity. Further, such techniques along with other poetic images have made his poems more imaginary. This study is an attempt to examine the novel grammatical structures used in Bidel’s poems; structures that the language scholars have not focused on or have paid less attention to. Despite the opinion of some who consider such deviations ineffective in content, this study is aimed at providing some examples to prove the impact of such deviations on creating a literary language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hindi style
  • Bidel
  • syntactic deviation from the norm
  • connective pronoun
  • nominal adverb