مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشکده ادبیات. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. ایران

10.30465/cpl.2023.7598

چکیده

تحلیل و بررسی مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات از این جهت حایز اهمّیّت است که به عنوان سندی به جای مانده از زندگی مولانا و مردم زمانۀ وی شایستۀ پژوهش‏ هستند و ادب‌دوستان را با گوشه‏های ناشناخته‏ای از زندگی شخصی او آشنا می‌سازد. این امر با بهره‌گیری از سبک‌شناسی با رویکرد زبان‏شناختی میسّر می‌شود؛ زیرا سبک‌شناسی با رویکرد زبان‏شناختی می‌تواند با بررسی لایه‌های زبانی یک اثر، ویژگی‌ها و زوایای پنهان آن را کشف کند و به ذهن و دنیای نویسندة آن راه یابد. از این رو، در جستارِ پیشِ‌رو از سبک‏شناسی لایه‏ای که بر کشف لایه‏های پنهان متن تأکید دارد – با تأکید بر لایۀ کاربردشناسی- بهره می‏گیریم و با روش توصیفی- تحلیلی و آماری در پی پاسخ به این پرسش‏ هستیم که هریک از نامه‌های مولانا خطاب به افراد خانواده چه نوع مناسباتی را آشکار می‌سازد؟ دستاوردهای این پژوهش گویای احترام ویژۀ مولانا نسبت به عروس ولی روابط نه چندان صمیمانۀ مولانا با فرزند دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Rumi's family relations through his letters

نویسنده [English]

  • Tahereh Ishany
Associate Professor of Literature Research Institute. Institute of Humanities and Cultural Studies. Tehran. Iran.
چکیده [English]

The analysis of Rumi's family relations through his  letters is important because they are worthy of research as a document left over from the life of Rumi and the people of his time, and acquaint literary lovers with unknown aspects of his personal life. This is possible by using stylistics with a linguistic approach; Because stylistics with a linguistic approach can discover the hidden features  of a work by examining the linguistic layers and reach the mind and world of its author. Therefore, in the present study, we use a layer stylistics that emphasizes the discovery of hidden layers of text  and by applying descriptive-analytical and statistical methods to answer this question. What kind of relationship does each of Rumi's letters to family members reveal? The findings of this study show Rumi's special respect for the bride, but Rumi's not-so-sincere relationship with his second son.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letters
  • Rumi
  • Rumi's family
  • Layered stylistics
  • Applied layer