نویسنده = اصغر اسمعیلی تازه‌کندی
تعداد مقالات: 1
1. مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-53

ابوالقاسم رادفر؛ اصغر اسمعیلی تازه‌کندی