کلیدواژه‌ها = مصرّحةالأسماء
معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء

دوره 14، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 43-75

10.30465/cpl.2022.40111.3061

معصومه امینیان؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی مزدارانی