مقایسۀ عیار دانش با انوار سهیلی و کلیله و دمنه بر اساس تصحیحی نو با تکیه بر پنج نسخۀ موجود در ایران و چاپ سنگی تاجیکستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.

چکیده

عیار دانش ابوالفضل ابن مبارک دکنی دومین اثر بازنویسی شده از مجموعه داستان­های کلیله و دمنه است که مؤلف بر اساس انوار سهیلی کاشفی و کلیله و دمنه نصرالله منشی گردآوردی کرده است . این اثر در هندوستان به وسیله شخصی غیر ایرانی نوشته شده است اما یکی از نمونه های پیشتاز ساده نویسی در قرن یازدهم به شمار می­رود. عیار دانش تا کنون به شکل انتقادی در ایران تصحیح و چاپ نشده است تنها یک چاپ بازاری از آن موجود بود، این مقاله که در حین تصحیح این اثر فراهم آمده است علاوه بر معرفی نسخه­های موجود در ایران به مقایسه آن با دو اثر پیشین می­پردازد و تغییرات را در مقایسه با انوار و کلیله ودمنه با ذکر نمونه شرح می­دهد. در ادامه نیز به بعضی از ویژگی های سبکی، زبانی و واژگانی اثر می­پردازد .   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.

اسدی،علی­ ابن احمد(1365). لغت فرس، تصحیح فتح الله مجتبایی و علی اشرف صادقی، تهران: خوارزمی
بهار(ملک الشعرا)، محمدتقی، (1349). سبک­شناسی نثر ، تهران : پرستو،3ج.
پادشاه(شاد)، محمد (1336). فرهنگ آنندراج، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: خیام، 7ج.
خطیبی ، حسین (1375). فن نثر در ادب پارسی ، تهران : زوار.
خلف تبریزی، محمدحسین­(1341). برهان قاطع، تهران: امیرکبیر، 5ج.
دایره المعارف بزگ اسلامی، 1373، ج6، ذیل «ابوالفضل علّامی)
دانشنامۀ ایران ، 1384ج 1، ذیل «ابوالفضل علّامی)
دانشنامۀ ادب فارسی در شبه قاره ،1380.ج4، بخش 1، ذیل: «ابوالفضل علامی»
دوبلوا ، فرانسوا (1382). برزوی طبیب و منشاء کلیله و دمنه ، ترجمۀ صادق سجادی ، تهران : طهوری.
دهخدا، علی­اکبر (1328). لغت­نامه، تهران: سازمان لغت­نامه.
صفا ، ذبیح الله (1373). تاریخ ادبیات در ایران ، تهران: فردوس.
علامی،ابوالفضل (1028). عیار دانش، کتابخانة مجلس شورای اسلامی، ش: 7654
علامی، ابوالفضل (1988). عیار دانش، دوشنبه (تاجیکستان)، دانش.
کاشفی ، کمال الدین حسین بن علی (1341). انوار سهیلی ، تهران : امیرکبیر.
محجوب ، محمد جعفر (1349). دربارۀ کلیله و دمنه ، تهران : خوارزمی.
مینوی ، مجتبی (1373). کلیله و دمنه ، تهران : دانشگاه تهران.
نفیسی، علی اکبر(1343). فرهنگ نفیسی، تهران، خیام، 5ج.
هاشم زاده ، ناصر(1377). عیار دانش ، تهران : حوزۀ هنری.