خواب در شاهنامه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 دانشجوی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

خواب از جمله احوال اسرارآمیزی است که بیان کیفیّت و اسرار نهان آن، دیریاب، بل دست‌نایافتنی است. تعبیر و تحلیل رؤیاها از جمله پیچیده‌ترین و رازآلود‌ترین مسائل و موضوعات بشری است.
گزارش رؤیاها در حکایت‌های شاهنامه، در ایجاد شوق و امید برای نیل به آرزوها و تهدید و ترس از انجام عملی، در شکل‌گیری قصّه‌ها، نقش مهم و بسزایی دارد. پهلوانان و شاهان در موقعیّت‌های مختلف، برخی از وقایعی را که در آینده به وقوع خواهد پیوست، در خواب می‌بینند. این وقایع ممکن است دربردارندۀ پیام‌های شادی و جشن و پیروزی، یا خبر از رویدادی ناگوار باشند. بسیاری از شخصیّت‌های برجستۀ شاهنامه دست کم یکبار در خواب، رویدادِ پیش از وقوع را دیده‌اند. به همین دلیل نیاز بررسیِ چنین پدیده‌ای در شاهنامه احساس می‌شود. در این مقاله، کوشش شده است کمّ و کیف این قضایا در میان شاهان و پهلوانان شاهنامه، تحلیل و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dream in the Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Ahmad Goli 1
  • Roqayyeh Rajabi 2
1 Associate Professor at Azarbayejan, Teacher Training University
2 M.A student of Persian literature at Azarbayejan Teacher Training University
چکیده [English]

Sleep and dream belong to the mysterious realm of human life and they are very difficult to know, interpret and impossible to fully comprehend. The interpretation of dreams and their analyses are among the most complex and mysterious human activities.
Relating the dreams in the anecdotes of the Shāhnāmeh plays a major role in the creation of hopes and desires to achieve one’s wishes, and to instigate fear and threat for the prevention of certain deeds. At the same time, dreams are very important in the formation of stories.
The heroes and kings see some of the actions and events which may occur in future in their dreams, and dreams may contain news of dejection and very unpleasant incidents. Most of the important characters in the Shāhnāmeh have at least seen once a dream of what will happen in the future .Therefore, the investigation of the role of dreams in the Shāhnāmeh may be rewarding and necessary. This article attempts to deal with the role of dreams in the Shāhnāmeh by analyzing their impacts upon the kings and heroes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleep
  • dreams
  • the Shāhnāmeh
  • Interpretation of dreams