تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با گذشت هزار سال از سرایش آن، همواره در شئون مختلف زندگی ایرانیان و دیگر مردم آگاه و نیک‌سرشت جهان حضور داشته است. دامنة تأثیرپذیری از شاهنامه تنها به حوزة ادبیات و خلق آثار ادبی و ترجمة همه یا قسمتی از آن به زبان‌های زندة دنیا محدود نیست بلکه درطول سالیان پس از سرایش شاهنامه، هنرمندان ایرانی همواره متأثر از آن، به خلق زیباترین آثار همت گماشته‌اند. در واقع، از همان سده‌های آغازین خلق این حماسة ملی، اشعار، داستان‌ها و شخصیت‌های آن به صورت‌های گوناگون در فرهنگ و هنر ایران تأثیرگذار بوده است.
در این جستار، تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از مهم‌ترین هنرهای ایرانی، ازجمله نگارگری، خوشنویسی، هنرهای نمایشی، و کاشی‌کاری، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect and the Presence of Shahnameh in some of the Iranian Arts

نویسندگان [English]

  • Ali Taghavi 1
  • Abolghasem Radfar 2
1 M.A. of Persian Language and Literature at Shahid Beheshti University
2 Professor at the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

After a thousand year, Ferdowsi's Shahnameh is still present in different dimensions of Iranians' lives and other people from different nations. The influence of Shahnameh is not just limited to literature and the creation of literary works or the translation of them. It has always inspired Iranian artists for the creation of the most beautiful literary works. In fact, from the beginning years, the characters, stories and poems have affected the culture and art of Iranians in different ways.
In the present article the presence of Shahnameh in some of the most important Iranian arts, including painting, calligraphy, performing arts, and art of tiling has been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi's Shahnameh
  • Iranian arts
  • Calligraphy of Shahnameh
  • Illumination
  • calligraphy
  • art of tiling
  • performing arts