سیمای هنری تشبیهات در دیوان سیّدِ حِمیَری شاعر اهل بیت (ع)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد‌یار دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

سیّدِ حِمیَری، یکی از شاعران برجستۀ شیعی است که شعر خود را در خدمت نشر مفاهیم دینی و تبیین فضایل اهل بیت(ع) و دفاع از ایشان قرار داده است.
سیّدِ حِمیَری، از آن دسته شاعران نیست که گوهر شاعری خود را یکسره در دامان تشبیه‌پردازی‌ها و تصویر‌سازی‌های دورودراز بریزد و تصاویر غیرمعمول و رنگارنگ دور از ذهن خلق کند، بی‌آنکه این تصاویر، محتوای چشمگیری داشته باشند. به‌نظم‌کشیدن عقاید ناب و ریشه‌دار شیعی، چنان بر سراسر چکامـه‌های این شاعر غلبه دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد، تشبیهات محدودی که شاعر به‌‌کار می‌برد، درخدمت بیان معانی و وضوح هرچه بیشتر محتوای دینی شعر است.
محوریت محتوا و معنا در تشبیهات شاعر، از سویی به ساحت بیان هنرمندانۀ شعر او لطمه می‌زند و از سوی دیگر میزان والای پایبندی شاعر به عقاید شیعی و اندیشۀ محوربودن شعر وی را می‌رساند.
زبان و فضای شعر او چنان ساده و روان و موافق با مقتضای حال مخاطب و برگرفته از عناصر زیبای همین جهان پیرامونی ما است که هر جا فضای شعر او خواستار همراۀ ‌تصاویری برگرفته از عناصر طبیعت می‌شود، شاعر این نیاز معنایی را با نقاشی‌هایی که از فضای طبـیعت پیرامـونی ترسیم می‌کـند، پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Artistic Features of Similes Used in Seyed Hemyari's Poetry

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghaemi 1
  • Zahra Tahmasebi 2
1 Assistant Professor at Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 M.A degree of Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Seyed Hemyari is one of the famous Shiite poets that dedicated his poems for the spread of religious concepts and making clear the virtue and superiority of Ahl al-Bayt ( Holy Family) (peace be upon them).
He does not use exaggerations in his poems especially with the use of similes. Instead he versifies novel and original Shiite beliefs through using a small number of similes, creating lucid meanings and religious concepts. Paying attention to the content and meaning of his poems makes his poems less artistic in the form. But it also shows his devotion to Shiite beliefs and ideas. The language and atmosphere of his poems are simple and smooth to the addressees. They are taken from the every day life of people and the natural elements in order to provide the meaning for his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl al-Bayt (peace be upon them)
  • Seyed Hemyari
  • Literary Criticism
  • Shiite poets