سبک‌شناسی لایه نحوی در داستان‌ قِران حبشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

10.30465/cpl.2021.5246

چکیده

ساختار نحوی یک متن، یکی از مهم‌ترین لایه‌ها و شاخص‌های تعیین سبک یک متن است. یک اثر هنری به‌صورت یک سیستم نظام‌مند است که همه عناصر آن با یکدیگر در ارتباط هستند. ساختار نحوی در خوانش متن بسیار مؤثر است و با معنای آن ارتباط تنگاتنگی دارد؛ به‌طوری‌که بخشی از ادراک ما از نشانه‌ها و شاخص‌های نحوی آن حاصل می‌شود. داستان قِران حبشی داستانی زیبا و حماسه‌ای منثور است درباره دلاوری و عیاری قِران حبشی که روایت‌پرداز ایرانی، ابوطاهر طرسوسی آن را در قرن ششم نوشته است. در این پژوهش لایه نحوی این داستان و تناسب آن با درون‌مایه اثر به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است که مهم‌ترین ویژگی‌های سبکی آن در لایه نحوی عبارت‌اند از: بسامد و فراوانی بالای فعل در جملات، فراوانی جمله‌های ساده، کوتاه و هم‌پایه، فراوانی وابسته‌های اسمی، تقدیم فعل بر مسندالیه و جابه‌جایی ارکان جمله به دلایل زیبایی‌شناختی و بلاغی، فراوانی فعل‌های کنشی و حرکتی و ایجاد صدای فعال، کاربرد بسیار افعال ساده و پیشوندی، بروز وجهیت (مدالیته) در فعل جمله، فراوانی وجه اخباری، نقش و سپس تناسب آهنگ افتان و خیزان با معنا و عاطفۀ موجود در کلام. همچنین پیوند جمله‌ها آمیخته‌ای از سبک گسسته و هم‌پایه است که کارکردی هنری در متن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistics of syntactic layer in the story of QiranHabashi

نویسندگان [English]

  • ali zarini 1
  • hamid taheri 2
1 PhD student in Persian Language and Literature
2 Associate Professor,International University of Imam khomeini
چکیده [English]

The syntactic structure of a text plays an important role in its style. Artwork is a systematic system in which all its elements are interconnected. The syntax structure is very effective in reading the text and is interrelated with its meaning; as a result, part of our understanding comes from its syntactic clues. The story of QiranHabashi is a beautiful tale and prosed epic on the gallantry and chivalry of the eponymous champion, QiranHabashiwas written by the persian recounteur Abu TahirTarsusi in the sixth century. Using the descriptive-analytic method, this study examines the syntactic layer of the tale and its proportion to the theme. The most important features are: frequency of nominal dependencies; high frequency of verbs in sentences; abundance of short sentences, independent and dependent sentences; frequency and abundance of verbs in sentences, abundance of simple, short and compound sentences, abundance of noun clauses, beginning of verbs, displacement part of sentences because of rhetorical motive, abundance of active and state verbs and creating active voice, use of simple and prefixed verbs, emergence of grammatical mood in verbs of sentences, dominant of indicative mood, and rising and falling intonation in speech. Also, The linkage between the sentences is a blend of disjunctive and conjunctive styles, which is of artistic function in the text

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layered stylistic
  • QiranHabashi
  • Syntactic layer