بیاض و سواد سیرجانی در سفینة تبریز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

بخشی از کتاب بیاض و سواد1 تألیف خواجه ابوالحسن علی بن حسن سیرجانی در سفینة تبریز موجود است. این بخش باقی‌‌مانده‌‌ای از یک تلخیص البیاض و السواد است و بیش‌تر‌‌ دربرگیرندة اقوال کوتاه آن است. بررسی این باقی‌مانده نشان می‌‌دهد که ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، کاتب سفینه، در کتابت این بخش اغلاط و تصحیفات فراوانی مرتکب شده است. نادرستی‌‌های کتابتی او را می‌‌توان در چند بخش دسته‌‌بندی کرد: تصحیف در عناوین ابواب، تصحیف آیات قرآن، تصحیف احادیث، تصحیف اعلام، افتادگی‌‌ها در متن، افزودگی‌‌ها در متن، نقاشی از روی متن، و بی‌توجهی به معنای کلام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sirjani's Bayaz o Savad in Safina-ye-Tabriz

نویسنده [English]

  • Mohsen Pourmokhtar
چکیده [English]

A part of the Al -bayaz va Al -savad the compilation of khwaja Abul Hasan Ali ibn
Hasan of Sirjan is available in Safina-ye Tabriz. It is the scantling of a condensation of
Al-bayaz va Al-savad and mostly includes its short utterances (sayings, words). The
remaining study showed that Abul majd Mohammad ibn Masoud of Tabriz, Safina’s
scribe, has been committed (made) some errata and errors. The writing mistakes of his
manuscript can be classified in some categories: structural differences and unequalled
in titles, error of Quran’s verses, Hadith’s error ,announces’ error ,omitting in the text,
increasing to the text, drawing on the text, lack of attention in the meaning of the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safina-ye-tabriz
  • Al -bayaz va Al -savad
  • Abul Hasan of Sirjan
  • Abul majd of Tabriz