دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-127 

علمی-پژوهشی

تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه‌های تراژیک آن با رهیافت نوع‌شناسی ادبی

صفحه 1-14

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ عبدالله حکیم؛ سید‌علی دسپ