عقل جز نقد خیر و شر نکند شرح انتقادی چند بیت از حدیقه الحقیقه به همراه برخی غلطهای اعرابی و املایی تصحیح جناب دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سید مهدی زرقانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

چکیده

مطالعه عرفان و متون عرفانی، بخش مهمی از ادبیات فارسی را تشکیل می­دهد. اما با توجه به فاصله زمانی قابل توجهی که دوران معاصر با دوران نگارش این دست آثار دارد، فهم و درک معنای برخی از این آثار برای ادب­پژوهان و نیز دانشجویان با پیچیدگی­ها و دشواری­هایی گاه در خور تامل روبروست. از این رو شرح این آثار، امری است ضروری که البته از دید اهل ادب دور نمانده است. اما گاهی اوقات، خود این شروح نیز نیاز به اصلاحات و بازنگری دارند. از جمله آثاری که شروح متعدد و البته ناقصی بر آن نگاشته شده، کتاب حدیقه الحقیقه سنایی است که از منابع درسی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است. در پژوهش حاضر تلاش بر این است تا برخی نکات در خصوص برخی ابیات مشروح در کتاب «شرح حدیقه آقای دکتر یاحقی و آقای دکتر زرقانی» و نیز غلطهای اعراب­گذاری و املایی که به نظر می­رسد ایرادات و اصلاحاتی نیاز دارد، بیان شود تا دید روشن­تر و کامل­تری از این کتاب در اختیار دانشجویان و دانش­پژوهان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical explanation of a few verses of Hadiqa al-Haqiqah with some Arabization and spelling problems corrected by Dr. Mohammad Jafar Yalaqi and Dr. Seyed Mehdi Zarqani

نویسنده [English]

  • Monireh Farzishob
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Golestan University
چکیده [English]

The study of mysticism and mystical texts forms an important part of Persian literature. However, understanding the meaning of some of these works is not without complexities and difficulties given the considerable distance between the contemporary era and the time of writings of these works. Therefore, writing interpretation of these works is indispensable, which has been of due attention to literary scholars. But sometimes, these interpretations themselves need reform and revision. Among the works on which numerous commentaries have been written, albeit incompletely, is the Hadiqa al-Haqiqa by Sanai, which is a resource for undergraduate course in Persian language and literature. The present study sought to elaborate on some of the verses detailed in the book entitled ‘Explanation of Haqiqa by Dr. Yahaghi and Dr. Zarghani’ with some Arabization & spelling problems, which seemed to require corrections, in order to provide a clearer and more complete view for students and scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadiqa al-Haqiqa
  • interpretation of the verses
  • criticism
-         ابن أبی طالب،علی،  1381 : نهج البلاغة، تحقیق: فیض الإسلام، تهران: انتشارات فقیه.
-         ابن خلدون، عبدالرحمن، 1336: مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول .
-         انیس ابراهیم و دیگران،1382: المعجم الوسیط، مترجم: محمد بندر ریگی، قم.
-         بلخی، جلال الدین محمد، 1387: مثنوی معنوی، مطابق نسخه رینولد الین نیکلسون، مقدمه استاد فروزانفر، تهران : سلسله مهر با همکاری نشر تمیشه.
-         -دبروین،ی، 1378: حکیم اقلیم عشق، ترجمه مهیار علوی مقدم- محمدجواد مهدوی، مشهد: موسسه چاپ آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی.
- سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود آدم، 1383: حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، با مقدمه و تصحیح مدرس رضوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  .
-  _______________، ________ ، 1397:حدیقه الحقیقه . مقدمه تصحیح تعلیقات و فهرست­ها دکتر محمد جعفر یاحقی و دکتر سید مهدی زرقانی.. تهران: نشر سخن.
- فرهنگ معین
- لغت نامه دهخدا
- میبدی، رشیدالدین فضل الله،1376: کشف الاسرار و عده الابرار( جلد دوم) ، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت،چاپ ششم ، چاپخانه سپهر تهران
مقالات
-روحانی، رضا.:1393 ، نقد و بررسی دو کتاب در گزارش غزلیات حافظ(بر آستان جانان و گامی در بیکران). مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره18، شماره 35، ص56-73.
- همتیان، محبوبه و مشاوری، زهره، 1393: مبانی شرح­نویسی بر متون ادبی، دوره18، شماره 35، ص28-55.