فهرست

چکیده

درآمدی بر تقسیم کارِ طبقاتی به عنوان نمودی از مفهوم عدالت در شاهنامۀ فردوسی
فاطمه براتلو؛ 3
پیشنهادی برای طبقه‌بندی قالب‌های شعری ادب فارسی بر پایۀ نگرش پیشینیان
نجم‌الدّین جبّاری؛ 23
نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه)
ابراهیم خدایار، عاطفه سالاروند‌، و مقصودعلی صادقی گندمانی؛ 53
بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی
صابره دشتی و مصطفی دشتی آهنگر؛ 79
تحلیل تطبیقی نقش سی‌مرغ در اساطیر ایران با نقش عقاب و ققنوس در اساطیر دیگر تمدن‌های باستانی
فضل الله رضایی اردانی؛ 113
گمانه‌زنی‌هایی در باب مادر ضحاک در شاهنامه
امیر سلطان‌محمدی؛ 131
تصحیح چند خطا و لغزش در دانش‌نامۀ حکیم میسری
هاشم صادقی محسن‌آباد و اکبر حیدریان؛ 159
کیهان‌باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه
فریبا عظیم‌زاده جوادی، رحمان مشتاق مهر، و حسین صدقی؛ 185
معمای خیام (دلایلی تازه برای اثبات یکی‌بودن خیام فیلسوف و دانشمند با شاعر رباعیات)
منا علی‌مددی؛ 215
بررسی آوایی زبان عطّار در مختارنامه
وحید عیدگاه طرقبهی؛ 241
کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی
قدرت قاسمی‌پور، اسد آبشیرینی، و رضا جمشیدی؛ 267
تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا
محمّدابراهیم مالمیر، غلامرضا سالمیان، و سهیل یاری گل‌درّه؛ 305
استقلال سیاسی و اقتصادی خاندان رستم و نقضی بر نظریۀ گفتمان «استبداد شرقی»
علی محمدی و سید ارسلان بهاری؛ 329
صکوک‌الدلیل؛ حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه
بشیر نیکدل کلاشمی، علی پدرام میرزایی، پروین تاجبخش، حسین یزدانی، و ایوب مرادی؛ 349
تحلیل عرفانی اسطورة مانوی سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی
مجید هوشنگی و توفیق حسینی؛ 373

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.