نویسنده = امیر سلطان محمدی
«گمانه‌زنی‌هایی در باب مادر ضحاک در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

امیر سلطان محمدی


تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2022.7096

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی