نویسنده = علیرضا فولادی
تأثیر فن خطابه در شکل‌گیری قصیده با نظر به قصاید سبک خراسانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 155-175

10.30465/cpl.2019.3708

روح الله پورحیدری؛ علیرضا فولادی


اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


تزریق در شعر عصر صفوی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 109-139

.

رقیه فراهانی؛ علیرضا فولادی