نویسنده = علی تسنیمی
تعداد مقالات: 2
1. نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-137

پروین هاشم‌پور؛ احمد خواجه‌ایم؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی


2. فتوت‌نامة سلطانی؛ ضرورت تصحیح مجدد

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-22

ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی