نویسنده = هیوا حسن‌پور
تعداد مقالات: 3
1. بی‌نظمی زمانی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

تقی پورنامداریان؛ هیوا حسن پور


2. تا جزایر ناخودآگاه تحلیل پنج داستان از مثنوی

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-65

هیوا حسن‌پور؛ آزاده اسلامی


3. چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور