کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر و تأثرات متون عرفانی پارسی در مواجهه با ادب عُذری عرب

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-49

محمد امیر جلالی؛ داود اسپرهم


2. تا جزایر ناخودآگاه تحلیل پنج داستان از مثنوی

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-65

هیوا حسن‌پور؛ آزاده اسلامی


3. اختلاف رویکرد تأویلی نزد صوفیه و اسماعیلیه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-23

علی‌اصغر باباصفری؛ سید‌حامد موسوی