کلیدواژه‌ها = سبک هندی
جمال‌شناسی اغراق در سبک هندی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-332

10.30465/cpl.2020.4750

محمود فتوحی


«عناصر مضمون آفرین در پنجاه غزل برگزیده از بیدل‌«

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 41-68

زهرا پیرحیاتی؛ احمد .تمیم داری


تأثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 115-139

محمّدامیر مشهدی


بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 113-132

عباسعلی وفایی؛ سیده کوثر رهبان