کلیدواژه‌ها = سبک هندی
تعداد مقالات: 6
2. جمال‌شناسی اغراق در سبک هندی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 293-332

10.30465/cpl.2020.4750

محمود فتوحی


3. «عناصر مضمون آفرین در پنجاه غزل برگزیده از بیدل‌«

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-68

زهرا پیرحیاتی؛ احمد .تمیم داری


4. تأثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-139

محمّدامیر مشهدی


5. بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 113-132

عباسعلی وفایی؛ سیده کوثر رهبان


6. چهار فرضیه در علل نبودِ تفکر بنیادین در شعر سبک هندی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-96

قدرت‌اله طاهری