کلیدواژه‌ها = اقتباس
مکتوباتِ صدی، یکی از منابع مکتوبات گیسودراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت


تحلیل حکایت‌های بازنویسی شده کلیله و دمنه براساس انواع اقتباس

دوره 14، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 293-322

10.30465/cpl.2023.39929.3059

سجاد نجفی بهزادی؛ زهرا ادراکی سورشجانی