کلیدواژه‌ها = حماسه
تعداد مقالات: 5
2. ابهام و ابهام‌آفرینی در تلمیحات اسطوره‌ای، حماسی، و عیسوی دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-107

اکبر حیدریان؛ مریم صالحی نیا؛ سیدجواد مرتضایی


3. نشانه‌های اساطیری گیو در شاهنامه

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-18

معصومه باقری حسن کیاده


5. حماسه‌های رستم و خاندانش

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-72

نسترن صفاری؛ مظاهر مصفا؛ ژاله آموزگار