کلیدواژه‌ها = مولانا
واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 323-350

10.30465/cpl.2023.42068.3118

سید عباس حقایقی؛ سید ابوالقاسم حسین (ژرفا)؛ احمد شهدادی


تحلیل تطبیقی دگردیسی عرفانی در داستان دقوقی و اندیشة ابن‌عربی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 97-117

شیرزاد طایفی؛ سعید قاسمی پُرشکوه


پیوند اندیشه و کلام مولوی با معارف و تعالیم صوفیان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-46

امیر داور‌پناه