کلیدواژه‌ها = سبک
بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

صابره دشتی؛ مصطفی دشتی


بررسی آوایی زبان عطّار در مختارنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

وحید عیدگاه


بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2022.6729

زهرابتول باقریان هکانی؛ یحیی طالبیان؛ غلامرضا مستعلی پارسا


تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-93

فاطمه کرد چگینی؛ تقی پورنامداریان