نویسنده = ابوالقاسم رادفر
اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


فرهنگ‌نویسی فارسی در هند جنوبی (دکن)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 57-70

.

ابوالقاسم رادفر


چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور


مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 25-53

ابوالقاسم رادفر؛ اصغر اسمعیلی تازه‌کندی