نویسنده = ابوالقاسم رادفر
تعداد مقالات: 7
1. نگاهی تطبیقی به ساختار و تقسیم‌بندی مصادر در دو فرهنگ لغت «بحر عجم» و «المعجم الوجیز»

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 257-276

10.30465/cpl.2019.5764

ژاله شفیعی؛ ابوالقاسم رادفر؛ حمید طبسی


3. اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


4. درآمدی بر مطالعات مولانا و شمس پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-29

ابوالقاسم رادفر


5. فرهنگ‌نویسی فارسی در هند جنوبی (دکن)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-70

.

ابوالقاسم رادفر


6. چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور


7. مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-53

ابوالقاسم رادفر؛ اصغر اسمعیلی تازه‌کندی