دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

معصومه امینیان؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی مزدارانی


نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری‌کُربن و عرفان بایزید بسطامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

فهیمه اسدی؛ افشار عزیزی دولت آبادی؛ لیلا مدیری؛ علیرضا فاطمی


نقد و نظری بر مثنوی معنوی تصحیح استاد محمدعلی موحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

محمد کاظم یوسف پور


واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

سید عباس حقایقی؛ سید ابوالقاسم حسین؛ احمد شهدادی


نقدی بر تصحیح الصّراح من الصّحاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

سیدمحمد صاحبی


بررسیِ انتقادیِ ترجمۀ کتابِ اطباق‌الذهب به همراهِ معرّفی و ارزیابیِ دست‌نوشتی کهن و نویافته از این ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

میلاد بیگدلو؛ حسین ملانظر


بررسی جایگاه و تحولات ضرب‌المثل در سبک‌های نثر ادبیات کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

عادل ملکی؛ عبداله طلوعی آذر؛ عبدالناصر نظریانی


ایهام تناسب بر پایة اصطلاحات تیراندازی و کمانداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

یاسر دالوند


بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


شادی و خوشبختی در متن‌های باستانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

مولود شاگشتاسبی؛ محمدحسن حسن زاده نیری


تحلیل حکایت‌های بازنویسی شده کلیله و دمنه براساس انواع اقتباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

سجاد نجفی بهزادی؛ زهرا ادراکی


بررسی مقوله، کارکرد و معنی حرف ربط «و» در زبان فارسی از دیدگاه فرایند کاهش نشانه‌ها در معنی‌شناسی ادراکی با تکیه بر غزلیات سعدی و حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

هوشنگ مرادی؛ مصطفی گرجی؛ عباسعلی وفایی؛ فاطمه کوپا


منظومۀ حماسی «رونقِ انجمن» و تأثیرپذیری آن از شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

صادق ارشی؛ ایوب مرادی


نگاهی دیگر به تصحیح ابیاتی از دیوان سوزنی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

اصغر اسمعیلی


نقش القاگری هم‌خوان‌ها در نمود جنسیت در شهرآشوب‌های فارسی (مطالعۀ موردی: مهستی گنجوی و امیرخسرو دهلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

زهرا اسمعیل‌یان آذری؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


حکایت شیخ صنعان: بازگشتِ موقتِ امر سرکوب‎شده و تثبیت امر هنجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

فواد مولودی؛ قادر بایزیدی