دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

بوطیقای روایت در منظومه‌های عاشقانۀ رمزی و تمثیلی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

عیسی داراب پور؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

طاهره ایشانی


بررسی،تحلیل و نقد حماسی‌های دینی از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری قمری با تأکید بر اردیبهشت‌نامه ، شهنشاه‌نامه، مقامات حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

احمد رضایی؛ احمدرضا زارعان


بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان‌های هفت‌پیکر نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

شیرزاد طایفی؛ سمیه قربانپور دلیوند


بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

راشین مسیبی؛ قاسم صحرایی؛ سعید زهره وند


ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

علی کاملی؛ غلامرضا مستعلی پارسا


بررسی دلایلِ رواجِ شعرِ فارسی در شهرِ سنندج از بنای این شهر، تا سقوط سلطنت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

جمال احمدی