دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. نقد تاریخی، ادبی و جغرافیایی حکایت «بویِ جویِ مولیان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

جواد هروی


2. بررسی روابط قدرت حکومت، عشق و سرمایه در داستان ویس و رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

منوچهر جوکار؛ فاطمه حیات داوودی


3. بررسی زمینه‌های رشد خودکامگی در مدایح فارسی (از دورة سامانیان تا دورة سلجوقیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

رضا روحانی؛ عباس شاه علی رامشه


4. تأملی در کلمات‌الشعرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

عباس بگ‌جانی؛ سید محمد صاحبی


5. تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

فریده طهماسی سرقلی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد


6. کاربست استعارۀ دستوری در تحلیل متون نمونه موردی: داستان حسنک وزیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

مهدی اسلامی؛ احمد رضایی جمکرانی


7. تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.30465/cpl.2021.5960

طیبه پرتوی راد


8. مراعات‌النظیر و بازتعریف آن ( با رویکرد زبانشناسی نظام‌مند نقشگرا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

لیلا الهیان


9. بررسی و تبیین ضبط‌های چندگانۀ برخی ابیات در مجموعه اشعار رودکی با تکیه بر تصحیح نفیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصرالله امامی


10. شرح حال و بررسی سبک‌‌شناختی غزلیّاتِ دیوانِ سلطان احمد اویس جلایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

لیلا باقری؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مرتضی رشیدی


11. بررسی و مقایسه مهم‌ترین مضامین اخلاقی اندرزهای فارسی خسرو انوشیروان با اندرزهای فارسی میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی پور


12. ادبیات تطبیقی در ایران، نظریه در فرانسه (ادبیات تطبیقی از عمل تا نظر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

منصور پیرانی


13. تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

پیمان ریحانی نیا؛ الیاس نورایی؛ غلامرضا سالمیان


14. تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

سمیه جباری؛ زهرا حیاتی


15. بررسی رابطۀ «خدایگان و رعیت» در آراء سیاسی سعدی از منظر تاریخ‌گرایی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

علیرضا امید بخش؛ محمد امیر جلالی


16. بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

پروین ترکمنی‌آذر؛ زینب عیوضی


17. تحلیل بسامد چشمگیر اسلوب معادله در سبک هندی از چشم‌انداز نظریه‌ی تامس کوهن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

مراد اسماعیلی


18. تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی راد


19. کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی


20. کارکرد فرهنگ و زبان عامه در تکوین گفتارنوشت‌های عرفانی (بر اساس معارف بهاء ولد، معارف ترمذی، معارف سلطان‌ولد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

فاطمه غلامی؛ شیما پرهیزکار


21. بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

عاطفه نیکخو؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته؛ سکینه عباسی


22. تصحیح و توضیح چند اصطلاح حوزۀ اطعمه در کلّیات بسحاق شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

شهره معرفت


23. بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

مریم ایزدی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ عطامحمد رادمنش


24. خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سعید مهری؛ محمد تقوی


25. بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

زهرابتول باقریان هکانی؛ یحیی طالبیان؛ غلامرضا مستعلی پارسا


26. حکمت خسروانی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


27. بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

قدرت اله طاهری؛ محمود اسکندری


28. تحلیل تطبیقی نقش سی مرغ در اساطیر ایران با نقش عقاب و ققنوس در اساطیردیگر تمدن‌های باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

فضل الله رضایی اردانی


29. « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

بشیر نیکدل کلاشمی؛ علی پدرام میرزایی؛ پروین تاج بخش؛ حسین یزدانی؛ ایوب مرادی


30. بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محمود افروز