کلیدواژه‌ها = شاهنامه فردوسی
تنوع تدفین ایرانی باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.30465/cpl.2023.45370.3206

سیروس نصراله زاده


کارکرد حقوقی، قانونی و قضایی آتشکده‌ها در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

سمیه ارشادی


گواه‌نمایی در شاهنامه

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 87-122

10.30465/cpl.2022.7772

مریم بختیاری؛ مهدی نیک منش؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


حکمت خسروانی در شاهنامه

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 247-281

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 239-270

10.30465/cpl.2022.6596

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی


تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-13

علی تقوی؛ ابوالقاسم رادفر


نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 15-27

داریوش ذوالفقاری؛ نرگس محمد‌ی‌بدر