کلیدواژه‌ها = شاهنامه فردوسی
تعداد مقالات: 4
1. حکمت خسروانی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


2. کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.30465/cpl.2022.6596

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی


3. تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-13

علی تقوی؛ ابوالقاسم رادفر


4. نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-27

داریوش ذوالفقاری؛ نرگس محمد‌ی‌بدر