کلیدواژه‌ها = تصحیح
نگاهی دیگر به تصحیح ابیاتی از دیوان سوزنی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

اصغر اسمعیلی


نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 427-453

10.30465/cpl.2019.4124

عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور


تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

حسین حسنی؛ مجید منصوری


چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور


تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-106

سعید مهدوی‌فر؛ محمدرضا صالحی مازندرانی