کلیدواژه‌ها = تصحیح
تعداد مقالات: 10
1. نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

امید شاه مرادی


4. نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 427-453

10.30465/cpl.2019.4124

عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور


6. تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

حسین حسنی؛ مجید منصوری


7. چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور


9. نقدی بر طوطی‌نامة عماد ‌بن محمد ‌الثغری، شرح و تصحیح شمس‌الدین آل احمد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

علی‌اصغر باباصفری؛ حسن زیاری


10. تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 89-106

سعید مهدوی‌فر؛ محمدرضا صالحی مازندرانی