کلیدواژه‌ها = تصحیح
نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 427-453

10.30465/cpl.2019.4124

عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور


تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

حسین حسنی؛ مجید منصوری


چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور


تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-106

سعید مهدوی‌فر؛ محمدرضا صالحی مازندرانی