کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 18
2. زنی که بهرام چوبین او را دید که بود؟

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-52

10.30465/cpl.2021.4402

سجاد آیدنلو


6. کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

منیژه پور علی؛ محمد طاهری؛ حمید آقاجانی


7. نشانه‌های اساطیری گیو در شاهنامه

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-18

معصومه باقری حسن کیاده


8. تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-70

زهره حیدرنیای راد؛ علی‌رضا شعبانلو


9. سخن‌گوی‌مردِ شاهنامه و پیشینه‌ی مانوی‌زروانی آن

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-21

حمیدرضا اردستانی رستمی


11. بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-44

سیدمحمد امیری؛ سیدعلی محمودی لاهیجانی


12. مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-144

حسین حیدری؛ محدثه قاسم‌پور


15. بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-86

اسحاق طغیانی؛ رحمان قربانی


16. بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-112

مرتضی مقصودی؛ ابوالقاسم رادفر


17. بن‌مایه‌های لذّت‌گرایی در شاهنامه و تأثیرپذیری از افکار اپیکوریستی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-38

عبدالله حسن‌زاده میر‌علی؛ لیلا شامانی


18. خواب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-92

احمد گلی؛ رقیه رجبی