کلیدواژه‌ها = شاهنامه
بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت

دوره 14، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 231-259

10.30465/cpl.2023.41535.3105

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 183-212

10.30465/cpl.2023.7230

فریبا عظیم زاده جوادی؛ رحمان مشتاق مهر؛ حسین صدقی


کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-22

منیژه پور علی؛ محمد طاهری؛ حمید آقاجانی


نشانه‌های اساطیری گیو در شاهنامه

دوره 8، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 1-18

معصومه باقری حسن کیاده


تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-70

زهره حیدرنیای راد؛ علی‌رضا شعبانلو


سخن‌گوی‌مردِ شاهنامه و پیشینه‌ی مانوی‌زروانی آن

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-21

حمیدرضا اردستانی رستمی


بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-44

سیدمحمد امیری؛ سیدعلی محمودی لاهیجانی


مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-144

حسین حیدری؛ محدثه قاسم‌پور


بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 69-86

اسحاق طغیانی؛ رحمان قربانی


بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-112

مرتضی مقصودی؛ ابوالقاسم رادفر


بن‌مایه‌های لذّت‌گرایی در شاهنامه و تأثیرپذیری از افکار اپیکوریستی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 25-38

عبدالله حسن‌زاده میر‌علی؛ لیلا شامانی


خواب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 73-92

احمد گلی؛ رقیه رجبی